سه‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 09:15 ب.ظ

http://www.medicinechestonline.co.uk/images/imagebank/FS526.jpg


Eno®


Family Products

Eno® Regular – 100g & 200g.
Eno® Lemon – 100g & 200g.


Frequently asked questions


I am on a low sodium diet? How much sodium is in these products?
Eno Regular – A single dose (5g) of Eno contains 37.0mmol (852mg) of sodium which should be taken into account by those on a restricted sodium diet.
Eno Lemon – A single dose (5g) of Eno contains 36.7mmol (843mg) of sodium which should be taken into account by those on a restricted sodium diet.

What flavour does it contain?
Eno Regular – No flavour.
Eno Lemon – Lemon 51/416 and Lime 51/181.

Does Eno® contain gluten?
No gluten.

Does Eno® contain lactose?
No lactose.

Does it contain sugar or sweetener?
Eno Regular – No.
Eno Lemon – contains saccharin sodium.

What colouring agents are used?
Eno Regular – No colourant.
Eno Lemon – No colourant.

Does it contain a preservative?
Eno Regular – No preservative.
Eno Lemon – No preservative.

Can I take Eno® during pregnancy?
Yes it can be taken as directed during pregnancy.

Where can I purchase Eno®?
Eno is available from both your supermarket and pharmacy.

محصولات خانوادگی® منظم Eno -- 100g و 200g.® لیمو Eno -- 100g و 200g.

پرسش های متداول

من در یک رژیم غذایی کم سدیم هستم؟ چگونه مقدار سدیم در این محصولات؟Eno منظم -- تک دوز (5g) از Eno شامل 37.0mmol (852mg) از سدیم است که باید به حساب کاربری توسط کسانی که در رژیم غذایی سدیم را محدود گرفته شده است.Eno لیمو -- تک دوز (5g) از Eno شامل 36.7mmol (843mg) از سدیم است که باید به حساب کاربری توسط کسانی که در رژیم غذایی سدیم را محدود گرفته شده است.
چه عطر و طعم آن را ندارد حاوی؟منظم Eno -- بدون طعم.Eno لیمو -- لیمو 51/416 و 51/181 آهک.
آیا Eno ® حاوی گلوتن؟بدون گلوتن.
آیا Eno ® حاوی لاکتوز؟بدون لاکتوز.
آیا آن را حاوی شکر یا شیرین کننده؟Eno منظم -- شمارهEno لیمو -- حاوی سدیم ساخارین.
چه عوامل رنگ آمیزی استفاده می شود؟منظم Eno -- بدون colourant.Eno لیمو -- بدون colourant.
آیا این شامل نگهدارنده؟Eno منظم -- هیچ نگهدارنده.Eno لیمو -- بدون نگهدارنده.
آیا من می توانم را Eno ® در دوران بارداری؟بله می توان آن را به عنوان برده در دوران بارداری به کارگردانی.
از کجا می توانم خرید کنم Eno ®؟Eno در دسترس است از هر دو سوپر مارکت ها و داروخانه شما.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo